banner_1_rainy banner_2_rainy banner_1_m_rainy

สถานที่เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวที่จัดแสดงงานศิลปะอันเกิดจากสองมือของบุตรหลานชาวนาชาวไร่ไทย ช่างสถาบันสิริกิติ์สร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่มีแบบ ไม่มีพิมพ์ เริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐานงานศิลปะ บางคนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานหัตถศิลป์สมบัติของแผ่นดิน จึงฝากไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย

ดูเพิ่มเติม
art of kingdom
khon performance

การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง

โขนศาลาเฉลิมกรุง จัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทย

ดูเพิ่มเติม
khon performance
pattern_3
queen sirikit textlites sec
pattern_4

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ ปรากฏหลักฐาน การใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะปรับปรุง และก่อสร้างเพิ่มเติมหลายครั้ง

ดูเพิ่มเติม
queen sirikit museum
pattern_m