ปฏิทินการเข้าชม

ปฏิทินการเข้าชม

10 ธ.ค. 2561
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เปิดทั้งวัน
Remark: …Description…
พระบรมมหาราชวัง
เปิดทั้งวัน
Remark: …Description…
พระอุโบสถ
เปิดทั้งวัน
Remark: …Description…
หมายเหตุ :
วันที่เข้าชมในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูล โทร 02-623-5500 ต่อ 1830, 3100

กิจกรรม

กิจกรรม