ปฏิทินการเข้าชม

ปฏิทินการเข้าชม

14 พ.ย. 2562
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เปิดทั้งวัน
หมายเหตุ :
วันที่เข้าชมในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูล โทร 02-623-5500 ต่อ 1830, 3100

กิจกรรม

กิจกรรม