ปฏิทินการเข้าชม

ปฏิทินการเข้าชม

7 ธ.ค. 2562
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
ปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
ปิดทั้งวัน
หมายเหตุ :
วันที่เข้าชมในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูล โทร 02-623-5500 ต่อ 1830, 3100

กิจกรรม

กิจกรรม