banner_1_summer banner_2_summer banner_1_m_summer

สิ่งอำนวยความสะดวก

banner facilities banner facilities
icon information

จุดประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมถึงคำแนะนำ
เกี่ยวกับการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้
icon toilet

ห้องสุขาและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กทารก

ท่านสามารถใช้บริการห้องสุขาและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กทารก ตามจุดต่างๆ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
icon language

เครื่องแปลภาษา

สำหรับฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีนกลาง และไทย ซึ่งสามารถเช่า
ในราคา 200 บาท ที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์
pattern_1_summer pattern_2_summer
banner_2_summer banner_1_m_summer

อาหารและเครื่องดื่ม

doikham shop

ร้านดอยคำ

ร้านดอยคำ ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่ที่อรรถวิจารณ์ศาลา ใกล้กับประตูสรีสุนทร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เริ่มเปิดบริการเมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 โดยภายในร้านดอยคำ สาขาพระบรมมหาราชวัง มีเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น และขนม พร้อมผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้บริการ โดยเปิดทำการ
ตั้งแต่เวลา 7.30 – 16.00 น.
อัฏฏวิจารณ์ศาลา : อรรถวิจารณ์ศาลา ตั้งอยู่ริมประตูสรีสุนทร หรือประตูต้นสน เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ยกพื้น ก่ออิฐถือปูน เมื่อครั้งที่สยามจัดระบบการยุติธรรมขึ้นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ใช้อาคาร
แห่งนี้เป็น “ศาลฎีกา” พระราชทานนามว่า
“อัฏฏวิจารณ์ศาลา”
ซึ่งมีความหมายตามรากศัพท์คือ
 • อัฏฏะ (อัต-ตะ) หมายถึง คดีความ
 • วิจารณ์ หมายถึง ตรวจตรา สืบค้น
 • ศาลา หมายถึง อาคารที่ถูกสร้างขึ้น

 • “อัฏฏวิจารณ์ศาลา” หรือ “อรรถวิจารณ์ศาลา” ก็คือ “ศาลาพิจารณาคดี” หรือ “ศาล” นั่นเอง ปัจจุบัน อรรถวิจารณ์ศาลา คือร้านดอยคำ สาขาพระบรมมหาราชวัง

  หมายเหตุ: งดส่วนลดบัตรสมาชิก
  ดอยคำ หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  นำผลิตผลทางการเกษตรโดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง มาแปรรูปเป็นสินค้าอาทิ น้ำผลไม้
  ผลไม้อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง น้ำผึ้ง และอื่นๆอีกหลายผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป 3 แห่งได้แก่
  1. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)
  จังหวัดเชียงใหม่
  2. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)
  จังหวัดเชียงราย
  3. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)
  จังหวัดสกลนคร

  โดยโรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง มีส่วนในการพัฒนาชุมชนชนบทตามศาสตร์ของพระราชา และโมเดลของดอยคำ กว่า 1,000 ครัวเรือน รวมถึงการพัฒนาการศึกษาด้วยการพัฒนาโรงเรียนในบริเวณรอบโรงงานหลวงฯและบำรุงพุทธศาสนาด้วยการพัฒนาวัดให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่คนในชุมชน จะเห็นได้ว่า ดอยคำมีการดำเนินงานที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนรอบด้านทั้งการพัฒนาเกษตรกร ชุมชน และสังคม
  golden place shop

  ร้านค้า Golden Place

  ต้นแบบร้านค้าปลีกเพื่อคนไทย ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีรูปแบบและการจัดการที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต มีความหลากหลายและราคาไม่แพง เปรียบได้กับว่าร้าน “โกลเด้น เพลซ” เป็น
  “ตู้เย็น” ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เป็นการทำธุรกิจการค้าปลีกแบบยั่งยืนเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร
  ด้วยการส่งเสริมด้านการผลิตให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ

  ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาพระบรมมหาราชวัง
  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 17.00 น.
  pattern_3_summer