banner_1_rainy banner_2_rainy banner_1_m_rainy

คำถามที่พบบ่อย

bottom_left_rainy
top_right_rainy

คำถามที่พบบ่อย

ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สำนักพระราชวังขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เป็นต้นไป www.royaloffice.th/2024/01/05/เปลี่ยนเส้นทางเข้าชม-2567-th/

ฉันสามารถซื้อบัตรเข้าชมผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือซื้อบัตรเข้าชมที่ห้องจำหน่ายบัตรภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ณ วันที่เข้าชม

ฉันสามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้กี่วัน

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท่านสามารถทำการซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันเข้าชม

เด็กต้องเสียค่าเข้าชมหรือไม่

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 cm ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม

ฉันสามารถขอคืนบัตรเข้าชมได้หรือไม่

เมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์แล้วจะไม่สามารถ ขอเงินคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นท่านควรอ่านเงื่อนไขในการซื้อบัตรอย่างละเอียดก่อนทำการซื้อบัตร

ฉันสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ช่วงเวลาใดบ้าง

ท่านสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 - 15:30 ทุกวัน

ฉันสามารถเช่ายืมบริการ Audio Guide สำหรับฟังการบรรยายหรือไม่

ท่านสามารถเช่ายืม Audio Guide ส่วนบุคคลได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 200 บาท สำหรับภาษาที่ใช้บรรยายนั้น ประกอบไปด้วย 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนกลาง ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน และภาษาไทย โดยท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรเครดิตในการเช่ายืมด้วย