banner_1_rainy banner_2_rainy banner_1_m_rainy

ความช่วยเหลือพิเศษ

bottom_left_rainy

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทางพระบรมมหาราชวังได้จัดเตรียม
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ดังนี้

content01
bottom_right_rainy
wheelchairs

รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ทางพระบรมมหาราชวังมีบริการรถเข็นสำหรับ

ผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริการได้บริเวณทางเข้า

accessible_toilets

ห้องสุขาสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ห้องสุขาสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กทารก โดยผู้เข้าชมสามารถสังเกตเครื่องหมายตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังและจากแผนที่