The grand palace

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง
การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์ผ้า
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
["2021-05-08","2021-05-09","2021-05-10","2021-05-11","2021-05-12","2021-05-13","2021-05-14","2021-05-15","2021-05-16","2021-05-17","2021-05-18","2021-05-19","2021-05-20","2021-05-21","2021-05-22","2021-05-23","2021-05-24","2021-05-25","2021-05-26","2021-05-27","2021-05-28","2021-05-29","2021-05-30","2021-05-31","2021-06-01","2021-06-02","2021-06-03","2021-06-04","2021-06-05","2021-06-06","2021-06-07","2021-06-08","2021-06-09","2021-06-10","2021-06-11","2021-06-12","2021-06-13","2021-06-14","2021-06-15","2021-06-16","2021-06-17","2021-06-18","2021-06-19","2021-06-20","2021-06-21","2021-06-22","2021-06-23","2021-06-24","2021-06-25","2021-06-26","2021-06-27","2021-06-28","2021-06-29","2021-06-30","2021-07-01","2021-07-02","2021-07-03","2021-07-04","2021-07-05","2021-07-06","2021-07-07","2021-07-08","2021-07-09","2021-07-10","2021-07-11","2021-07-12","2021-07-13"]
[]

ปฎิทินเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันเข้าชม
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้า 1 วัน ( ตามเวลาประเทศไทย GTM+7 )
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน