The grand palace

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง
การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์ผ้า
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
["2021-03-01","2021-03-02","2021-03-03","2021-03-04","2021-03-05","2021-03-06","2021-03-07","2021-03-08","2021-03-09","2021-03-10","2021-03-11","2021-03-12","2021-03-13","2021-03-14","2021-03-15","2021-03-16","2021-03-17","2021-03-18","2021-03-19","2021-03-20","2021-03-21","2021-03-22","2021-03-23","2021-03-24","2021-03-25","2021-03-26","2021-03-27","2021-03-28","2021-03-29","2021-03-30","2021-03-31","2021-04-01","2021-04-02","2021-04-03","2021-04-04","2021-04-05","2021-04-06","2021-04-07","2021-04-08","2021-04-09","2021-04-10","2021-04-11","2021-04-12","2021-04-13","2021-04-14","2021-04-15","2021-04-16","2021-04-17","2021-04-18","2021-04-19","2021-04-20","2021-04-21","2021-04-22","2021-04-23","2021-04-24","2021-04-25","2021-04-26","2021-04-27","2021-04-28","2021-04-29","2021-04-30"]
[]

ปฎิทินเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันเข้าชม
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้า 1 วัน ( ตามเวลาประเทศไทย GTM+7 )
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน