The grand palace

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง
การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์ผ้า
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
["2021-07-30","2021-07-31","2021-08-01","2021-08-02","2021-08-03","2021-08-04","2021-08-05","2021-08-06","2021-08-07","2021-08-08","2021-08-09","2021-08-10","2021-08-11","2021-08-12","2021-08-13","2021-08-14","2021-08-15","2021-08-16","2021-08-17","2021-08-18","2021-08-19","2021-08-20","2021-08-21","2021-08-22","2021-08-23","2021-08-24","2021-08-25","2021-08-26","2021-08-27","2021-08-28","2021-08-29","2021-08-30","2021-08-31","2021-09-01","2021-09-02","2021-09-03","2021-09-04","2021-09-05","2021-09-06","2021-09-07","2021-09-08","2021-09-09","2021-09-10","2021-09-11","2021-09-12","2021-09-13","2021-09-14","2021-09-15","2021-09-16","2021-09-17","2021-09-18","2021-09-19","2021-09-20","2021-09-21","2021-09-22","2021-09-23","2021-09-24","2021-09-25","2021-09-26","2021-09-27","2021-09-28","2021-09-29","2021-09-30","2021-10-01","2021-10-02","2021-10-03","2021-10-04","2021-10-05","2021-10-06","2021-10-07","2021-10-08","2021-10-09","2021-10-10","2021-10-11","2021-10-12","2021-10-13","2021-10-14","2021-10-15","2021-10-16","2021-10-17","2021-10-18","2021-10-19","2021-10-20","2021-10-21","2021-10-22","2021-10-23","2021-10-24","2021-10-25","2021-10-26","2021-10-27","2021-10-28","2021-10-29","2021-10-30","2021-10-31"]
[]

ปฎิทินเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันเข้าชม
กรุณาซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้า 1 วัน ( ตามเวลาประเทศไทย GTM+7 )
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. - 15:30 น.
ปิดทั้งวัน