กิจกรรม

ปฏิทินการเข้าชม
กิจกรรม

ปฏิทินการเข้าชม

ปฏิทินการเข้าชม

25 ต.ค. 2564
ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
ปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
ปิดทั้งวัน
หมายเหตุ :
วันที่เข้าชมในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูล โทร 02-623-5500 ต่อ 1830, 3100

กิจกรรม

ขออภัย ไม่มีข้อมูลในหน้านี้

ขออภัย ไม่มีข้อมูลในหน้านี้