กิจกรรม

ปฏิทินการเข้าชม
กิจกรรม

ปฏิทินการเข้าชม

ปฏิทินการเข้าชม

1 ธ.ค. 2566
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เปิดทั้งวัน
พระบรมมหาราชวัง
เปิดทั้งวัน
พระอุโบสถ
เปิดทั้งวัน
หมายเหตุ :
วันที่เข้าชมในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูล โทร 02-623-5500 ต่อ 2170, 2171

กิจกรรม

ขออภัย ไม่มีข้อมูลในหน้านี้

ขออภัย ไม่มีข้อมูลในหน้านี้