banner_1_rainy banner_2_rainy banner_1_m_rainy

ปฏิทินการเข้าชม

overlay_t_rainy overlay_t_rainy

ปฏิทินการเข้าชม

16

มิ.ย. 2567

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เปิดทั้งวัน

พระบรมมหาราชวัง

เปิดทั้งวัน

พระอุโบสถ

เปิดทั้งวัน

หมายเหตุ: วันที่เข้าชมในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สอบถามข้อมูล โทร +66-2-623-5500 ต่อ 1830, 3100
overlay_b_rainy