banner_1_summer banner_2_summer banner_1_m_summer

ปฏิทินการเข้าชม

overlay_t_summer overlay_t_summer

ปฏิทินการเข้าชม

22

ก.พ. 2567

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เปิดทั้งวัน

พระบรมมหาราชวัง

เปิดทั้งวัน

พระอุโบสถ

เปิดทั้งวัน

หมายเหตุ: วันที่เข้าชมในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สอบถามข้อมูล โทร +66-2-623-5500 ต่อ 1830, 3100
overlay_b_summer