banner_1_summer banner_2_summer banner_1_m_summer

4 ช่องทางในการ
จำหน่ายบัตรเข้าชม

icon01
ห้องจำหน่ายบัตร
icon02
ตู้ Kiosk
icon03
ทางเว็บไซต์
icon04
Wechat /
Alipay
bottom_left_summer
top_right_summer
flower01_summer
flower02_summer

ค่าบัตรเข้าชม 500 บาทสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

บัตรสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์ผ้า ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง

img-flex

บัตรนี้มีอายุ 7 วันตามวันที่ปรากฏบนบัตร สามารถเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด:

1. พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งหมดตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง เวลาเยี่ยมชมคือระหว่าง 8.30 - 16.30 น.

2. พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลาเยี่ยมชมคือทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 10.00 น. - 15.30 น. เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ทุกวันพุธ – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ วันอังคาร เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์)

3. การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง สามารถเข้าชมในรอบนักท่องเที่ยวที่จัดเป็นพิเศษขึ้นมา ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ จัดแสดงวันละจำนวน 3 รอบ ได้แก่เวลา 13.00 น. / 14.30 น. และ 16.00 น. ความยาวการแสดงรอบละ 25 นาที
มีรถบริการรับนักท่องเที่ยวฟรี จอดรับอยู่บริเวณด้านหน้าประตูวิมานเทเวศร์ ซึ่งเป็นประตูทางออกของพระบรมมหาราชวัง โดยรถออกก่อนรอบการแสดง
เป็นเวลา 30 นาที

หมายเหตุ: บัตรนี้ ใช้สำหรับการเยี่ยมชมในแต่ละสถานที่ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

สำหรับคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

คนไทยสามารถแสดงบัตรประชาชนที่บริเวณประตูทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย