ซื้อบัตรเข้าชม

การซื้อบัตรเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถซื้อล่วงหน้าได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้าชม

สำหรับคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
คนไทยสามารถแสดงบัตรประชาชนที่บริเวณประตูทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าบัตรเข้าชม 500 บาทสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
บัตรสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์ผ้า ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง กรณีที่ต้องการ Audio Guide สำหรับฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีนกลาง และไทย ซึ่งสามารถเช่าในราคา 200 บาท ที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์